Kiba Studio

• Địa chỉ: 14, Đường số 98, P. Phước Long A

• Số điện thoại: 0913746808

• Email: kibastudio@gmail.com

• Website: http://kibastudio.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://kibastudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/kiba.studio/?fref=ts&ref=br_tf